Společnost Šumava, a.s. se zabývá chovem masného skotu.

Masný skot je v období od jara do podzimu umístěn na pastvinách

a v zimním období je umístěn v modernizovaných stájích  -
zimovištích v areálech Malenice, Starov a Zechovice.

Průměrný stav masného skotu BTPM - krav, býků a telat činí 350 ks.

Je zařazen do ekologického hospodaření s maximálním zohledněním welfare zvířat.

 

Společnost AGRO Nišovice s.r.o. se zabývá chovem dojnic a skotu od nich odchovaný.

Dojnice v průměrném stavu 220 ks jsou umístěny na farmě Černětice s moderní rybinovou
dojírnou. Od nich odchovaná telata jsou umístěna v teletníku Zechovice a následně na OMD.

Vyprodukované mléko splňuje trvale parametry nejvyšší kvality.