O nás

 

Podnik Šumava, a.s. spolu s dceřinou společností AGRO Nišovice s.r.o. se zabývá zemědělskou výrobou.

Hospodaří na plochách cca 1 166 ha v podhůří Šumavy, jihovýchodně od města Volyně, v jižních Čechách.

Část výroby probíhá v mateřské společnosti Šumava,a.s. ekologickým způsobem (louky a pastviny na 588 ha a chov masného skotu 350 ks) a část výroby probíhá v dceřiné společnosti AGRO Nišovice s.r.o.konvenčním způsobem (na 578 ha orné půdy pěstuje obiloviny: pšenice ozimá, pšenice špalda, ječmen ozimý a další plodiny jako je řepka ozimá a kukuřice; chov dojných krav 220 ks, telata a jalovice v počtu 280 ks).

 

        


 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


 

Kontaktujte nás