Společnosti Šumava, a. s. a AGRO Nišovice s.r.o. hospodaří na pozemcích v okolí města Volyně a to
v katastrálním území Volyně, Nišovice, Černětice, Račí u Nišovic, Malenice, Zechovice a Starov.

     

Šumava, a.s. na travních porostech o výměře 588 ha, kromě pastvin, vyrábí seno a senáž pro skot. 


AGRO Nišovice s.r.o. pěstuje na orné půdě o výměře 578 ha obiloviny: pšenice ozimá, špalda ozimá, ječmen ozimý a další plodiny jako je řepka ozimá a kukuřice na siláž.

       

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás